Vanaf nu zou ze elke dag een zin schrijven. De eerste zin mislukte. Het vloeiende boogje waarmee ze twee e’s probeerde te verbinden brak af, omdat haar hand uitschoot. De tweede e was er nog niet – niet op het ivoorwitte papier althans. Als hij al ergens was, dan zat hij nog op de punt van haar pen.

«