Ik geloof wel dat mijn lichaam draait. Ik hoef het pompen van mijn hart, het suizen in mijn hoofd, het bloed dat door mijn aderen vloeit niet te horen. Ik heb het graag stil in het binnenste van een computer.
‘Geloven is willen wat feiten verbieden; in een wereld van onomstotelijkheden overtuigt een schrijver ons van iets dat nergens is, alleen op papier.’