Kunst leert geduldig kijken, waarbij ik niet bedoel dat kunst didactische bedoelingen heeft of er op uit is een bepaald kijkgedrag aan te leren, integendeel, geduld lijkt eerder een gelukkig gevolg dan een dwingende voorwaarde. Je kijkt per ongeluk langer dan je van plan was, omdat je oog blijft haken, omdat niets je afleidt, omdat er sprake is van lichte dwang – een situatie waar je niet of moeilijk weg kunt, zaallicht dat dooft: opgeven, berusten, uitzitten, dulden.