Kunstkijken is een vorm van masochisme. Je weet vantevoren niet of de tuchtiging bestaat uit verveling, pijn, plezier of lust.