Wat je ook te melden hebt, houd het kort, opdat de toehoorders het gesprokene snel vatten en lang onthouden: al het overtollige doet een vol hoofd overlopen, zegt Horatius. Iemand anders, een volle geest is een vergiet voor elke overbodigheid.