De maanvis heet in het Engels zonvis. In de Nederlandse benaming geen spoor van het feit dat de vis graag zonnebaadt aan het wateroppervlak, een feit dat de encyclopedie die ik raadpleeg vermeldt (= gestructureerde, geschreven verzameling menselijke kennis). Vaak worden deze dieren opgemerkt wanneer ze bijna bewegingsloos op hun zij aan de oppervlakte liggen. Dat wekt de indruk dat ze ziek zijn, maar het is normaal gedrag: ze doen dit om hun temperatuur te laten stijgen. Een alternatieve verklaring is dat ze zich zo door meeuwen en andere zeevogels van parasieten laten ontdoen. De wetenschappelijke naam mola is Latijn voor ‘molensteen’, waar de vis op lijkt door zijn ronde lichaam, grijze kleur, en ruwe textuur. In het Duits wordt de vis ook wel Schwimmender Kopf (zwemmend hoofd) genoemd, wat lijkt op het Poolse samogłów (alleen hoofd). De wereld is veelkantig, je zou alle talen moeten spreken om die vis te zien.