‘Making silhouettes kind of saved me. Simplified the frenzy I was working myself into. Created the outward appearance of calm.’ Hoe precies weet ik niet, maar ergens in de outward appearance of calm en de onderliggende frenzy liggen een deel van het geheim en het genoegen.