Wees sociaal: leef met anderen.
Ontwaak uit de slaap der gewoonte.
Wees gematigd.
Bewaak je menselijkheid.
Doe iets wat niemand eerder heeft gedaan.
Ga op reis.
Doe je werk goed, maar niet té goed.
Filosofeer alleen bij toeval.
Reflecteer op alles; betreur niets.
Geef de controle op.
Wees gewoon en onvolmaakt.
Laat het leven zijn eigen antwoord zijn.

Hoe te leven, een leven van Montaigne in één vraag en twintig pogingen tot een antwoord, Sarah Bakewell