Bruce Sterling vertelde onlangs op een marketingbijeenkomst over Augmented Reality: ‘Now you always have to look good, because you’re always on a webcam somewhere’. Ik lachte. Daarna verging het lachen me, toen de implicaties tot me doordrongen. Je moet science fiction schrijver zijn om dat te kunnen en te willen, mensen bang maken.