Ik heb nooit veel gewild, maar dat weinige heel graag. Schrijven wilde ik, en een grote liefde. Schrijven is de keuze voor een manier van leven en, specifieker, voor een manier met anderen te kunnen omgaan. Schrijven is ook een manier om lief te hebben.

De zin van het leven is het leven dat je leidt, denk ik.

Iedereen heeft een leven te leiden en doet dat zoals hij of zij dat doet. En dat is het dan. Het eigen, persoonlijke leven is het antwoord op de vraag naar de zin van ieder leven.

Zinloze levens bestaan niet. – De moraal van het verhaal, Connie Palmen