‘Het kan nooit het doel van de menselijke aanwezigheid op aarde zijn om in gezelschap verenigd wezenloze, alle sterk op elkaar gelijkende zinnen uit te stoten.’