Niet teveel, om niet ontmoedigd te raken.
Niet te weinig, om op gang te komen.