I would like to think that courtship starts when ‘he’ or ‘she’ makes a marvelous joke about an unlikable politician, an astute comment about the world economy, or a tantalizing remark about a recent play or sports event – something humorous, intelligent. But infatuation may begin with the slight tilt of a head, a gaze, a gentle touch, a tender syllable, a slab of roast beef in a fancy restaurant, or a whispered tune during a swaying dance. Then the body rushes forward, leaving the intellect to unravel this feeling of infatuation: why him? why her? – Helen Fisher, Anatomy of love

Hofmakerij is biologisch bepaald. Er is sprake van een trage, voorzichtige, precieze dans, waarin elke pas moet kloppen. Het begint met kijken, glimlachen, ogen neerslaan, hoofd afwenden, aanraken, bewegen (synchroon) en voeden (voedsel, drank, muziek). Traagheid en timing zijn allesbepalend, het moet vooral niet te snel gaan. Als iemands tempo je past, als je iemand bij kunt houden, ritmes kloppen, is er meer kans van slagen. De dans kan elk moment afgebroken worden. Als de mannelijke wolfspin haar te gretig benadert, verslindt de vrouw hem.

«