Op weg naar kosmische onverschilligheid en leegte,
thermische gelijkschakeling.

De auto – zelfbewegende wagen zonder paard – is te voorspellen;
maximaal 80km per uur op de ring vanwege geluidsoverlast al moeilijker.

Elk verschil kost energie om in stand te houden.

Een danser kan niets overslaan.
He has no choice but to create every moment of the action.

«