Misschien zou het de mensen gemakkelijker vallen de waarheid te doen gelden als zij begrepen dat de waarheid slechts bestaat wanneer zij de waarheid spreken. Ik wil mij nader verklaren. De waarheid is altijd iets dat verteld wordt, niet iets dat bekend is. Werd er niet gesproken of geschreven, er zou geen waarheid zijn omtrent wat dan ook. Er zou slechts zijn wat er is. Zo zijn mijn leven en streven niet de waarheid. Zij zijn eenvoudig mijn leven en streven. Maar nu schrijf ik. En doordat ik mijn leven durf omvormen tot dit verhaal, neem ik de verschrikkelijke verantwoordelijkheid op mij de waarheid te zeggen. Ik voel het verhaal dat ik begin als een zware taak, niet omdat het mij zwaar valt de waarheid over mijzelf te zeggen in de zin van eerlijk te vertellen ‘wat er gebeurde’, ‘wat er plaatsvond’, maar omdat het mij zwaar valt de waarheid te zeggen in een meer pretentieuze betekenis: waarheid in die zin dat je iemand anders raakt, bezielt, overtuigt, verandert. – De weldoener, Susan Sontag (vertaling Caspar Hendriks)