logischer dan vooruitgang is
dat het ooit op is.
dat het klaar is.
dat het uitrolt, en rustig tot stilstand komt.

«
»