Er liggen voor honderden gezinnen aardappelen op ons weiland. Het was te nat, daardoor konden de tractoren en machines niet alles oogsten. Ze liggen voor het oprapen. Als je op het Huningspaed in Oudemirdum, voor het Jolderenbos (vanaf het dorp) rijdt, zie je na het eerste huis aan de rechterkant een veld waar aardappelen hebben gezeten. Je kunt het groene weiland ervoor een heel eind inrijden en dan de aardappelen uit de ruggen rapen. Misschien handig om laarzen en oude kleren aan te doen. Neem zoveel mee als je wilt! Het zijn heerlijke grote aardappelen. Je hebt zomaar een kist vol. – Fokje Folkertsma via A.H.