Elke tijd zijn taal, elk volk zijn metaforen. Hoe wij een symptoom van welvaartsziekte nummer 1 – vraatzucht – gebruik(t)en als esthetisch oordeel.