Trouw

wim boevink, mijn werkelijkheidsbeschrijving tast naar een impressie, soms met dichterlijke middelen (4/5)

wim boevink, teer niet op succes, of, hoe dun ik mijn boekenverzameling uit (2/5)

wim boevink, een onbekende schrijver (1/5)

bericht van het ministerie

het graf van descartes

krant

de krant

rustig in slaap