het voordeel van de twijfel

toen het van nacht ineens dag werd