het drama van de afhankelijkheid

de zin van het leven