god

een in eigen woorden naverteld zoeloeverhaal

taalkunstenaar