een mens speelt zichzelf

beyond the poet’s conscious intention

reconstructie