Wat een plezier – uitbundige metaforen – waarmee Demetrius goed schrijven beschrijft:

‘Heftigheid verlangt iets fels en korts, als ware het een uitwisseling van vuistslagen.’

‘Zoals wilde dieren zich krommen voor een aanval, zo moet ook taal zich samenballen om kracht te zetten.’

‘Zoals op een feestelijke tafel weinig gerechten door een goede rangschikking veel kunnen lijken, zo is dat ook in taal.’

‘Maar wat helder en duidelijk is, kan minachting wekken, zoals mensen die van hun kleren zijn beroofd.’

‘Zoals de frequente aanwezigheid van herbergen lange tochten kort maakt, terwijl verlaten wegen, ook als ze kort zijn, de indruk geven lang te zijn, zo is dat ook bij zinnen het geval.’

De juiste woorden, Demetrius, Historische uitgeverij (vert. Dick Schenkeveld)

»