Ik heb een zin nodig om te beginnen.
Ik heb zin nodig om te beginnen.
De eerste zin is het belangrijkst.