Munch schilderde een landschap
dat schreeuwt, geen schreeuwend
mens. Daarom is dat schilderij
me lief.