Als ik zie hoe snel het riet hier groeit en wuift, takken aan bomen en struiken ontspruiten, heb ik ondanks alarmerende berichten op het nieuws een oneindig vertrouwen in de natuur.