Een gezicht, getekend door droevenis, een lijf teneergeslagen, een al te vrolijk portret is geen stilleven vanwege teveel leven.