De wonderlijkste omschrijvingen kom je tegen op internet, van levens waarvan je vermoedt dat ze makkelijk anders hadden kunnen lopen als internet niet bestaan had. In één ervan lees ik een levensbeschrijving van nauwelijks honderd woorden – ‘het liefst leest Mark de hele dag boeken, maar daar is geen droog brood mee te verdienen.’ De tekst eindigt met de mededeling dat hij de website (waarop de tekst staat) ontwierp en bouwde. a. Internet wordt gemaakt, het is er niet vanzelf. b. We kunnen ons leven vergelijken met de levens van anderen of met dat van onszelf in andere omstandigheden.