Onze waardering voor de dingen hangt van onze opvatting af; dat blijkt wel uit het feit dat wij over de waarde van heel wat zaken oordelen zonder ze een blik waardig te keuren: wij zijn slechts met onszelf bezig en vragen ons niet af wat voor kwaliteiten of wat voor nut dingen hebben, maar enkel wat het ons kost om ze in bezit te krijgen, alsof dit ook maar iets zegt over hun intrinsieke waarde. Ja, de waarde van de dingen ligt voor ons niet zozeer in wat ze ons geven als wel in wat wij eraan uitgeven. Wat dat betreft zijn wij heel handige investeerders. Naar gelang je meer in iets investeert, krijgt het meer gewicht voor je. En je denken laat nooit toe dat de kosten er niet uit komen. Een diamant krijgt waarde door het geld dat je ervoor neerlegt, de deugd door de inspanningen, het geloof door de opofferingen die je je ervoor getroost, en het medicijn doordat het je bitter smaakt. – De essays, Michel de Montaigne (vert. Hans van Pinxteren, Atheneum – Polak & Van Gennep)