In taal kun je iets ontkennen.
In werkelijkheid is alles er.

«