Automobiles do not make travel possible, but make it possible for us to move locations without traveling. – James P. Carse

Als je leest valt een boek uit elkaar, composteert, een paar zinnen blijven over, resoneren, schieten wortel (‘take root’).

Je gaat op reis wanneer je er geen jota van begrijpt, alles onbekend is.

Wanneer je niet comfortabel in je eigen auto zit met de stoelverwarming aan en de navigatiesoftware die de weg wijst en je omgevingsbewustzijn uitschakelt ingeschakeld. To travel komt van travail (= zwoegen, arbeiden) maar anno 2019 hoef ik de kerktoren niet meer te zoeken en me de struikrovers van het lijf te slaan.

Dit boek!

Ik begrijp er weinig van, kan direct vooraan beginnen, het kent geen einde.

I am too heavy to fly by flapping my arms, but I do not for that reason complain of being sick with weight. – James P. Carse

De tekst van Finit and Infinite Games is zo vreemd, zo helder, zo logisch, kent zo’n hoge ideeëndichtheid, dat iedere pagina transformeert tot samengeperst highnutrition voedsel. Elke zin bevat een inzicht of aforisme, er staan duizenden zinnen in dit boek. I love that. Wie heeft lucht nodig tussen de zinnen?

Terwijl elke losse zin helder als glas is, en soms ook superlicht. Zo’n bevreemdende ervaring.

Physicians treat the illnes, not the person. – James P. Carse

[BVDS wees me op Finite and Infinite Games, A Vision of Life as Play and Possibility, waarvan ze zinnen gebruiken in Botanical Wasteland.]