We moeten de dingen met een korrel zout nemen lijkt in tegenspraak met de oorspronkelijke betekenis van zout, althans het belang ervan. Zout (sal) was waardevol. Salaris ‘een toelage om een zoutrantsoen te kopen’. De crux (kruis, kwelling) zit hem waarschijnlijk in het feit dat het een geringe hoeveelheid betreft. Eén korrel zout is niks. Of wordt ‘met een korrel zout nemen’ letterlijk bedoeld: de dingen zouter maken. Als je je eenmaal op het pad van de etymologie (etumos = waar, -logia = studie) begeeft is er geen weg terug, kom je niet langer vooruit, wordt alles raar, net zoiets als de verstomming die optreedt als je lepel, lepel, lepel zegt (lap = slorpen). ‘Het woord bezitten. Wat voor merkwaardige etymologie moet daaraan ten grondslag liggen? Het lijkt me geen gekke gedachte aan te nemen dat in de tijden waarin het begrip van de eigendom voor het eerst opdook dit alleen maar daardoor kon worden beschermd doordat de eigenaar erop ging zitten.’ – Een blinde bij zonsopgang, Friedriech Hebbel (vertaling Klaus Siegel)