Het lastige aan internet, de reden waarom ik er niets mee te maken wil hebben, de enorme hoeveelheid browsers en platforms waardoor een website nooit optimaal functioneert en er nooit goed uitziet, tenzij je een onevenredig grote hoeveelheid arbeid levert…dat heb je bij dans dus ook. Theaterzalen hebben verschillende afmetingen. Ann moet mee op tour. Een grotere vloer betekent harder rennen of later arriveren. Spacen en timen, alle hoeken van de zaal zien, kijken hoever dansers naar voren moeten lopen, het punt bepalen waarop ze niet meer zichtbaar zijn voor publiek, ziedaar de bezigheden van een choreograaf na een première. Wat een tijdrovende ellende. Ik zou nu iets existentieels willen zeggen, iets wat verband houdt met het menselijk bestaan, iets over tijd en ruimte.