We zijn tot onverschilligheid geneigd.
We leven door als er iets ((erg(s)) bijzonder(s)) (is) gebeur(t)(d).