Je nieren produceren urine, maar zie je jezelf als urine? – Mo Gawdat

Descartes: ik denk, dus ik ben
Gawdat: ik ben, dus mijn brein denkt