Natuurlijk is het dat niet.
Waarom zou het?
Het is als regen.
Niet persoonlijk.
Het gebeurt.
‘Get over it.’
Dat is mijn geredigeerde versie van het boek van Job, zegt ze.