Er verandert niks. Je blijft altijd het meisje dat thuiskomt van de kleuterschool met een mooie tekening, een gekleide asbak.