Taal zit ergens halverwege. Soms wint de wereld, soms winnen de woorden, soms wegen ze een ons – al is dat laatste mooischrijverij, een woord weegt helemaal niks.