Wat betekent in het moment? Een kat ziet van dichtbij niets. Een kip ook niet, kantelt zijn kop de ene kant op, dan de andere, op zoek naar een graantje. Mijn perceptie is even onvolkomen als mijn geheugen. Daarom bekoren andermans woorden me zo, het goede geluk, de woorden zijn klaar, het idee, de gedachte voedt me, schuurt mijn maag. Ze zegt dat biologische kippen nou ook weer niet klakkeloos betere eieren maken, de bodem waarin ze pikken is vaak verontreinigd, ze krijgen zwaar zand binnen. Ik zoek lange vezels en lange omstandigheden, ben met haar in gesprek, terwijl ze nu in het park rent en ik dit nu schrijf.

«