Martha Nussbaum zegt dat een emotie altijd een oordeel inhoudt over iets wat waardevol voor ons is en waarover we geen macht uitoefenen. Daarom gaat liefde altijd gepaard met haat, of daarom kan liefde snel omslaan in haat, omdat we moeten omgaan met het ongemakkelijke gevoel dat we voor ons welbevinden afhankelijk zijn van een ander. Die wetenschap helpt je niks verder op de bodem van de put.

Een emotie is niet louter dierlijke energie of impuls. Een emotie is intelligentie, kennis, een vorm van denken, emoties worden namelijk beïnvloed door onze gedachten, fantasieën en waardeoordelen. We huilen niet om de dood van een ander zonder de inschatting dat die persoon iets betekent voor ons. (Oplevingen van het denken). Je hebt weinig aan die kennis als je op de bodem van de put ligt. Waarom gooit niemand een warme deken?

Als ik schrijf dat ik een hekel aan kunst heb, of teleurgesteld ben, ben ik waarschijnlijk bang iets waardevols te verliezen. Waarschijnlijk vrees ik de leegte, het gat, het niets – wat dan te doen? waarover dan te schrijven? wie dan te zijn? – terwijl dat gat makkelijk gevuld kan worden met de kat, autoritten, de wereld. Een schrijver vroeg gisteren waarover ik schreef. Ze moest erg hard lachen toen ik antwoordde ‘alles’. Ik had ook niets kunnen zeggen. – Martha Nussbaum, Oplevingen van het denken, over de menselijke emoties