Waar botst het verlangen, zonder lichaam zwervend in het virtuele, op grenzen? We zijn mensen. We lekken. We zuchten op internet ‘I cannot sleep’.