Maakt beschikking over alle zoekresultaten gelukkig? Ik kom niet dichterbij. Ik moet nog steeds kiezen, klikken, interpreteren, waarde toekennen, betekenis toekennen, Google geloven op haar blauwe ogen en de rest vergeten, doen alsof wat daar staat niet interessanter is, doen alsof wat daar staat niet naar iets interessanters leidt. Het proces van zoeken lijkt meer op het besluit om niet op al die andere links te klikken, dan op daadwerkelijk zelf iets vinden. We achieve cherry-picked knowledge instead of knowledge one gets pursuing a genuine inquiry. We do not re-create the process of discovery, we simply get the result. Wat Google biedt is simpel, moeiteloos, frictieloos, contextloos. De context verdwijnt. De context is een lijstje identieke blauwe links: Google zelf. Elke keuze, elke klik, elke bevestiging maakt de wereld kleiner. Friends we accidentaly chose in the past might become the future filter through which programs and search engines choose what to show us next. (bij het lezen van Douglas Rushkoff terwijl de kat zich op haar rug draait, twee vlinders om elkaar dwarrelen, de was in de wind wappert en ik in gedachten in 1995 ben)