Als Kant voor zijn 57e was gestorven, hadden wij geen Kant gekend. Schopenhauer, 30e. We blijven voor veel gevrijwaard door ziekte, dood, abortus, onwelgevallige omstandigheden. – De droom der rede, C.I. Dessaur