‘Maar ik ben een amateur, een generalist, die gelegenheidskennis verzamelt. […] Het hoofd moet argeloos blijven en niet worden dichtgestopt met te ver gaande kennis.’ Mobydickiana, Barber van de Pol