Het fijne van het geheugen is – tot op zekere hoogte – dat het feilbaar is. Stel je voor dat je in contact komt met iemand die zich alles herinnert. Zulk contact is onmenselijk. Ik zou niets meer durven zeggen, niks meer durven doen. Het is een te weerzinwekkende gedachte dat iemand alles oprakelt, alles weet, steeds gelijk heeft. Dat internet alles onthoudt en niets vergeet, is vreselijk.