Internet belooft nieuwe vrijheid, nieuwe gelijkheid, nieuwe broederschap, zegt een man (Ad Verbrugge). Ik probeer me de oude te herinneren, het knakken van nekken, de bloedige rellen, de de bestorming van de Bastille. Ik kan me de moeite besparen, die nieuwe vrijheid, gelijkheid, broederschap maken dat ik me niets hoef te herinneren. Ik kan die informatie oproepen, ik ben er één klik van verwijderd.

Iemand had geld nodig en stal mijn laptop. Gelukkig waren alleen mijn foto’s weg, niet de toegang tot kennis. Ik ontdekte iets opmerkelijks. ‘Op 26 augustus 1789 is er De Verklaring van de rechten van de mens en de burger.’ Het onderscheid verbaast me. Dan volgt het opmerkelijke, één mensenrecht wordt tweemaal genoemd, de tweede keer onaantastbaar en heilig: het eigendomsrecht. Niks alles delen.

* overal toegang tot kennis, gemakkelijk contact, alles delen