Er bestaan foto’s van schrijvers van wie je het werk op basis van die foto meteen zou willen lezen. Voor Herman de Coninck is de foto van Leonard Woolf zo’n foto. Hij heeft te doen met de man die het vanwege te veel fatsoen en te veel cultuur en te veel zichzelf, dingen waarvan hij dacht dat je er nooit te veel van kon hebben, allemaal over zich heen moest laten gaan, en daar géén zelfmoord om pleegde. Virginia Woolf deed dat wel.
Ik weet niet hoe Herman de Coninck die informatie uit de bewuste foto haalt, wel dat je zulke zinnen in Wikipedia niet aantreft. Je zult ze dus moeten verzamelen. Net als de zin waarmee Herman de Coninck zijn tekst over Leonard Woolf afsluit: God heeft deze foto in zijn werkkamer hangen, voor ‘t geval hij ooit nog eens te veel van iemand zou willen vragen. Het Proza, Herman de Coninck