Een danser vult de ruimte met zijn lichaam.
Een acteur vult de ruimte met zijn stem.
Ze zitten in dezelfde business.
Een leegte vullen.

repetitie- en maakproces LIstEn & See [LIES], Ann Van den Broek & Marcus Azzini