Niet: waartoe?
Maar: vanwaar?
Je doet niet iets vóór iemand.
Je zet iemand niet in de derde naamval.